Back to main website

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a katedrou kybernetiky ČVUT základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyziologických systémů a jejich počítačových simulačních modelů. Ve spolupráci s Výtvarnou školou V. Hollara se vyvíjejí interaktivní komponenty pro grafická uživatelská rozhraní simulačních modelů. 

Laboratoř se podílí na výuce studentů jak všeobecného lékařství, tak i oboru Biomedicínského inženýrství Elektrotechnické fakulty ČVUT a nabízí postgraduální kurzy v rámci 1. LF UK. 

Naším dlouhodobým cílem je zejména přispět k výuce studentů a profesionálů zdravotnických oborů moderními nástroji, které pomohou lépe chápat skryté procesy a děje v nesmírně komplexním lidském organismu.