Back to main website

Kontakty

Vedoucí laboratoře

doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Ostatní zaměstnanci

Martin Brož, DiS

   MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

   Ing. Filip Ježek

   Mgr. Marek Matěják, Ph.D.

   RNDr. Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D.

   Bc. David Polák

   Bc. Veronika Sýkorová DiS

   Ing. Jan Šilar

   Klára Ulčová, DiS

 

LABORATOŘ BIOKYBERNETIKY A POČÍTAČOVÉ PODPORY VÝUKY
Ústav patologické fyziologie / 1. lékařská fakulta, Karlova Univerzita
U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2

tel.: +420 224 965 912
kofranek@gmail.com